สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21842,22298,19599,16559,23295,19597,16548,19604,16567,24238,21409,22871,22455,16570,19583,20831,19580,16553 Array ( [0] => 21842 [1] => 22298 [2] => 19599 [3] => 16559 [4] => 23295 [5] => 19597 [6] => 16548 [7] => 19604 [8] => 16567 [9] => 24238 [10] => 21409 [11] => 22871 [12] => 22455 [13] => 16570 [14] => 19583 [15] => 20831 [16] => 19580 [17] => 16553 )