สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24391,22813,16574,16588,19608,16594,16595,19606,24238,16553,23682,19590,16579,16564,22459,16587,16572,16576 Array ( [0] => 24391 [1] => 22813 [2] => 16574 [3] => 16588 [4] => 19608 [5] => 16594 [6] => 16595 [7] => 19606 [8] => 24238 [9] => 16553 [10] => 23682 [11] => 19590 [12] => 16579 [13] => 16564 [14] => 22459 [15] => 16587 [16] => 16572 [17] => 16576 )