สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20167,16583,16550,22838,16554,16564,16591,19598,16595,22294,21409,16557,16596,16558,19583,16585,16556,16586 Array ( [0] => 20167 [1] => 16583 [2] => 16550 [3] => 22838 [4] => 16554 [5] => 16564 [6] => 16591 [7] => 19598 [8] => 16595 [9] => 22294 [10] => 21409 [11] => 16557 [12] => 16596 [13] => 16558 [14] => 19583 [15] => 16585 [16] => 16556 [17] => 16586 )