สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22221,19580,16588,16592,19589,16572,16553,19609,16556,16549,19583,16560,20625,19588,16571,16547,19608,23600 Array ( [0] => 22221 [1] => 19580 [2] => 16588 [3] => 16592 [4] => 19589 [5] => 16572 [6] => 16553 [7] => 19609 [8] => 16556 [9] => 16549 [10] => 19583 [11] => 16560 [12] => 20625 [13] => 19588 [14] => 16571 [15] => 16547 [16] => 19608 [17] => 23600 )