สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22294,19579,16578,16551,19586,16581,16596,16571,16570,22871,22298,19608,16594,16588,16590,16572,19587,16549 Array ( [0] => 22294 [1] => 19579 [2] => 16578 [3] => 16551 [4] => 19586 [5] => 16581 [6] => 16596 [7] => 16571 [8] => 16570 [9] => 22871 [10] => 22298 [11] => 19608 [12] => 16594 [13] => 16588 [14] => 16590 [15] => 16572 [16] => 19587 [17] => 16549 )