สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19580,19807,16569,16547,16584,23469,16589,21842,16545,19579,23580,16552,19576,19600,22459,16566,19578,16587 Array ( [0] => 19580 [1] => 19807 [2] => 16569 [3] => 16547 [4] => 16584 [5] => 23469 [6] => 16589 [7] => 21842 [8] => 16545 [9] => 19579 [10] => 23580 [11] => 16552 [12] => 19576 [13] => 19600 [14] => 22459 [15] => 16566 [16] => 19578 [17] => 16587 )