สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16582,19595,19598,19608,16565,19807,16577,19581,19577,23580,16546,19579,16573,21408,16564,19586,22294,16593 Array ( [0] => 16582 [1] => 19595 [2] => 19598 [3] => 19608 [4] => 16565 [5] => 19807 [6] => 16577 [7] => 19581 [8] => 19577 [9] => 23580 [10] => 16546 [11] => 19579 [12] => 16573 [13] => 21408 [14] => 16564 [15] => 19586 [16] => 22294 [17] => 16593 )