สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19022,16557,16590,22298,21842,22841,19579,16575,16578,16569,21280,16577,16591,16581,20625,22871,22455,16579 Array ( [0] => 19022 [1] => 16557 [2] => 16590 [3] => 22298 [4] => 21842 [5] => 22841 [6] => 19579 [7] => 16575 [8] => 16578 [9] => 16569 [10] => 21280 [11] => 16577 [12] => 16591 [13] => 16581 [14] => 20625 [15] => 22871 [16] => 22455 [17] => 16579 )