สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16582,24019,16551,19608,16565,19022,22871,21409,19595,19590,22813,19579,19606,21842,19587,16560,21219,19578 Array ( [0] => 16582 [1] => 24019 [2] => 16551 [3] => 19608 [4] => 16565 [5] => 19022 [6] => 22871 [7] => 21409 [8] => 19595 [9] => 19590 [10] => 22813 [11] => 19579 [12] => 19606 [13] => 21842 [14] => 19587 [15] => 16560 [16] => 21219 [17] => 19578 )