สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23682,16558,19588,16559,21409,19598,16584,21280,22301,19608,16555,24019,20625,16593,16571,16560,16576,16548 Array ( [0] => 23682 [1] => 16558 [2] => 19588 [3] => 16559 [4] => 21409 [5] => 19598 [6] => 16584 [7] => 21280 [8] => 22301 [9] => 19608 [10] => 16555 [11] => 24019 [12] => 20625 [13] => 16593 [14] => 16571 [15] => 16560 [16] => 16576 [17] => 16548 )