สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16571,23469,22547,16594,22455,16583,20167,19598,16593,23580,21409,16582,16552,16551,16592,16581,22299,16550 Array ( [0] => 16571 [1] => 23469 [2] => 22547 [3] => 16594 [4] => 22455 [5] => 16583 [6] => 20167 [7] => 19598 [8] => 16593 [9] => 23580 [10] => 21409 [11] => 16582 [12] => 16552 [13] => 16551 [14] => 16592 [15] => 16581 [16] => 22299 [17] => 16550 )