สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23469,16575,19606,19582,16596,16566,19601,19610,16590,16546,19609,16583,19597,16578,19608,19591,19583,16577 Array ( [0] => 23469 [1] => 16575 [2] => 19606 [3] => 19582 [4] => 16596 [5] => 16566 [6] => 19601 [7] => 19610 [8] => 16590 [9] => 16546 [10] => 19609 [11] => 16583 [12] => 19597 [13] => 16578 [14] => 19608 [15] => 19591 [16] => 19583 [17] => 16577 )