สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16546,19611,19608,16574,19586,16585,16547,16590,19600,16591,24238,19807,21280,16578,19577,22841,19022,16587 Array ( [0] => 16546 [1] => 19611 [2] => 19608 [3] => 16574 [4] => 19586 [5] => 16585 [6] => 16547 [7] => 16590 [8] => 19600 [9] => 16591 [10] => 24238 [11] => 19807 [12] => 21280 [13] => 16578 [14] => 19577 [15] => 22841 [16] => 19022 [17] => 16587 )