สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16581,21219,16575,19583,16590,19610,16559,22547,19582,16594,23599,19589,16571,19608,16574,19596,16586,22871 Array ( [0] => 16581 [1] => 21219 [2] => 16575 [3] => 19583 [4] => 16590 [5] => 19610 [6] => 16559 [7] => 22547 [8] => 19582 [9] => 16594 [10] => 23599 [11] => 19589 [12] => 16571 [13] => 19608 [14] => 16574 [15] => 19596 [16] => 16586 [17] => 22871 )