สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16559,19576,16567,21842,23682,19596,16594,22838,20831,19589,19577,16566,22871,19583,19582,19599,19590,16565 Array ( [0] => 16559 [1] => 19576 [2] => 16567 [3] => 21842 [4] => 23682 [5] => 19596 [6] => 16594 [7] => 22838 [8] => 20831 [9] => 19589 [10] => 19577 [11] => 16566 [12] => 22871 [13] => 19583 [14] => 19582 [15] => 19599 [16] => 19590 [17] => 16565 )