สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16582,19600,22547,16547,19576,19583,19586,19598,16549,19587,19604,23580,22455,16586,16553,19580,16565,16577 Array ( [0] => 16582 [1] => 19600 [2] => 22547 [3] => 16547 [4] => 19576 [5] => 19583 [6] => 19586 [7] => 19598 [8] => 16549 [9] => 19587 [10] => 19604 [11] => 23580 [12] => 22455 [13] => 16586 [14] => 16553 [15] => 19580 [16] => 16565 [17] => 16577 )