สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22841,19591,19609,19576,22221,22459,19022,22294,19579,19590,20167,19597,24238,24391,22298,25282,16594,16557 Array ( [0] => 22841 [1] => 19591 [2] => 19609 [3] => 19576 [4] => 22221 [5] => 22459 [6] => 19022 [7] => 22294 [8] => 19579 [9] => 19590 [10] => 20167 [11] => 19597 [12] => 24238 [13] => 24391 [14] => 22298 [15] => 25282 [16] => 16594 [17] => 16557 )