สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22547,19592,16547,16575,21408,16567,22221,20831,22301,19598,19605,16581,22813,16578,19581,19589,21409,16596 Array ( [0] => 22547 [1] => 19592 [2] => 16547 [3] => 16575 [4] => 21408 [5] => 16567 [6] => 22221 [7] => 20831 [8] => 22301 [9] => 19598 [10] => 19605 [11] => 16581 [12] => 22813 [13] => 16578 [14] => 19581 [15] => 19589 [16] => 21409 [17] => 16596 )