สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16588,16547,19586,19022,16550,16577,21842,20625,16590,19608,19598,23469,23460,23295,22841,23580,23682,16583 Array ( [0] => 16588 [1] => 16547 [2] => 19586 [3] => 19022 [4] => 16550 [5] => 16577 [6] => 21842 [7] => 20625 [8] => 16590 [9] => 19608 [10] => 19598 [11] => 23469 [12] => 23460 [13] => 23295 [14] => 22841 [15] => 23580 [16] => 23682 [17] => 16583 )