สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19579,22299,16548,19611,19604,22838,19590,19586,21408,19022,19592,16588,23460,16549,22376,16595,16593,19807 Array ( [0] => 19579 [1] => 22299 [2] => 16548 [3] => 19611 [4] => 19604 [5] => 22838 [6] => 19590 [7] => 19586 [8] => 21408 [9] => 19022 [10] => 19592 [11] => 16588 [12] => 23460 [13] => 16549 [14] => 22376 [15] => 16595 [16] => 16593 [17] => 19807 )