สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19599,19609,19589,19592,16594,24238,22455,16556,22301,19577,21408,16584,16577,16572,16566,22459,19591,23469 Array ( [0] => 19599 [1] => 19609 [2] => 19589 [3] => 19592 [4] => 16594 [5] => 24238 [6] => 22455 [7] => 16556 [8] => 22301 [9] => 19577 [10] => 21408 [11] => 16584 [12] => 16577 [13] => 16572 [14] => 16566 [15] => 22459 [16] => 19591 [17] => 23469 )