สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21408,16590,19609,23600,19599,16580,22547,16568,16569,16577,16564,22376,22294,16551,19598,16570,22221,19543 Array ( [0] => 21408 [1] => 16590 [2] => 19609 [3] => 23600 [4] => 19599 [5] => 16580 [6] => 22547 [7] => 16568 [8] => 16569 [9] => 16577 [10] => 16564 [11] => 22376 [12] => 22294 [13] => 16551 [14] => 19598 [15] => 16570 [16] => 22221 [17] => 19543 )