สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19597,23295,19596,16581,22455,21408,22299,16565,19586,19577,20625,19606,16585,16552,19581,21409,19579,16568 Array ( [0] => 19597 [1] => 23295 [2] => 19596 [3] => 16581 [4] => 22455 [5] => 21408 [6] => 22299 [7] => 16565 [8] => 19586 [9] => 19577 [10] => 20625 [11] => 19606 [12] => 16585 [13] => 16552 [14] => 19581 [15] => 21409 [16] => 19579 [17] => 16568 )