สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19580,19605,16566,16569,19596,24019,16549,16572,16591,16581,19607,20831,22455,16548,16545,22871,16586,20167 Array ( [0] => 19580 [1] => 19605 [2] => 16566 [3] => 16569 [4] => 19596 [5] => 24019 [6] => 16549 [7] => 16572 [8] => 16591 [9] => 16581 [10] => 19607 [11] => 20831 [12] => 22455 [13] => 16548 [14] => 16545 [15] => 22871 [16] => 16586 [17] => 20167 )