สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16573,19608,22206,19601,16574,16580,19579,19598,16558,16596,16545,16582,16575,16552,19599,16586,16587,19592 Array ( [0] => 16573 [1] => 19608 [2] => 22206 [3] => 19601 [4] => 16574 [5] => 16580 [6] => 19579 [7] => 19598 [8] => 16558 [9] => 16596 [10] => 16545 [11] => 16582 [12] => 16575 [13] => 16552 [14] => 19599 [15] => 16586 [16] => 16587 [17] => 19592 )