สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22294,16546,23293,19590,16587,16590,16577,16586,16585,16588,22813,23295,22838,19601,16565,19589,19583,16555 Array ( [0] => 22294 [1] => 16546 [2] => 23293 [3] => 19590 [4] => 16587 [5] => 16590 [6] => 16577 [7] => 16586 [8] => 16585 [9] => 16588 [10] => 22813 [11] => 23295 [12] => 22838 [13] => 19601 [14] => 16565 [15] => 19589 [16] => 19583 [17] => 16555 )