สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19586,16591,22299,16565,16549,16592,22221,19591,21219,16587,19807,16573,21842,16550,22301,16589,16583,16580 Array ( [0] => 19586 [1] => 16591 [2] => 22299 [3] => 16565 [4] => 16549 [5] => 16592 [6] => 22221 [7] => 19591 [8] => 21219 [9] => 16587 [10] => 19807 [11] => 16573 [12] => 21842 [13] => 16550 [14] => 22301 [15] => 16589 [16] => 16583 [17] => 16580 )