สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16557,23469,16570,16594,19590,19609,16547,19579,16572,16580,19595,22459,16575,19580,19611,16585,19589,16578 Array ( [0] => 16557 [1] => 23469 [2] => 16570 [3] => 16594 [4] => 19590 [5] => 19609 [6] => 16547 [7] => 19579 [8] => 16572 [9] => 16580 [10] => 19595 [11] => 22459 [12] => 16575 [13] => 19580 [14] => 19611 [15] => 16585 [16] => 19589 [17] => 16578 )