สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16555,19581,16557,22298,19606,19607,22871,20625,16547,21219,16591,19611,16551,19608,19579,20167,19543,16581 Array ( [0] => 16555 [1] => 19581 [2] => 16557 [3] => 22298 [4] => 19606 [5] => 19607 [6] => 22871 [7] => 20625 [8] => 16547 [9] => 21219 [10] => 16591 [11] => 19611 [12] => 16551 [13] => 19608 [14] => 19579 [15] => 20167 [16] => 19543 [17] => 16581 )