สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19807,16567,22299,22547,16571,19589,22841,22298,19543,23295,20831,19586,19595,19578,16552,22459,16584,16554 Array ( [0] => 19807 [1] => 16567 [2] => 22299 [3] => 22547 [4] => 16571 [5] => 19589 [6] => 22841 [7] => 22298 [8] => 19543 [9] => 23295 [10] => 20831 [11] => 19586 [12] => 19595 [13] => 19578 [14] => 16552 [15] => 22459 [16] => 16584 [17] => 16554 )