สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16560' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16575,21842,19581,16588,19022,22459,19601,19582,19610,20625,23460,16564,19576,16586,19592,16572,16574,16565 Array ( [0] => 16575 [1] => 21842 [2] => 19581 [3] => 16588 [4] => 19022 [5] => 22459 [6] => 19601 [7] => 19582 [8] => 19610 [9] => 20625 [10] => 23460 [11] => 16564 [12] => 19576 [13] => 16586 [14] => 19592 [15] => 16572 [16] => 16574 [17] => 16565 )