มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16558' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16554,16570,19596,16585,21409,19601,22294,22459,16548,22221,20167,16555,16545,22841,23580,16596,19592,19579 Array ( [0] => 16554 [1] => 16570 [2] => 19596 [3] => 16585 [4] => 21409 [5] => 19601 [6] => 22294 [7] => 22459 [8] => 16548 [9] => 22221 [10] => 20167 [11] => 16555 [12] => 16545 [13] => 22841 [14] => 23580 [15] => 16596 [16] => 19592 [17] => 19579 )