สินค้าเหลือน้อย

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16556' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21409,19580,23460,19595,16569,22299,16557,19543,22376,16589,19589,16546,21842,16559,20625,21219,16583,22838 Array ( [0] => 21409 [1] => 19580 [2] => 23460 [3] => 19595 [4] => 16569 [5] => 22299 [6] => 16557 [7] => 19543 [8] => 22376 [9] => 16589 [10] => 19589 [11] => 16546 [12] => 21842 [13] => 16559 [14] => 20625 [15] => 21219 [16] => 16583 [17] => 22838 )