สินค้าหมด

550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16556' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16553,19606,19597,16575,23469,19582,16588,16579,19576,19589,21280,22459,22299,16558,16596,19591,20625,24391 Array ( [0] => 16553 [1] => 19606 [2] => 19597 [3] => 16575 [4] => 23469 [5] => 19582 [6] => 16588 [7] => 16579 [8] => 19576 [9] => 19589 [10] => 21280 [11] => 22459 [12] => 22299 [13] => 16558 [14] => 16596 [15] => 19591 [16] => 20625 [17] => 24391 )