สินค้าเหลือน้อย

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16556' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16591,16579,16550,16572,21842,19543,16569,19608,22455,16576,19610,16577,16575,19578,21409,16567,19606,16549 Array ( [0] => 16591 [1] => 16579 [2] => 16550 [3] => 16572 [4] => 21842 [5] => 19543 [6] => 16569 [7] => 19608 [8] => 22455 [9] => 16576 [10] => 19610 [11] => 16577 [12] => 16575 [13] => 19578 [14] => 21409 [15] => 16567 [16] => 19606 [17] => 16549 )