สินค้าหมด

550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16556' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22455,16572,16555,19588,16559,16569,19022,22459,16596,22294,23682,19609,19586,16547,19582,16595,23469,19543 Array ( [0] => 22455 [1] => 16572 [2] => 16555 [3] => 19588 [4] => 16559 [5] => 16569 [6] => 19022 [7] => 22459 [8] => 16596 [9] => 22294 [10] => 23682 [11] => 19609 [12] => 19586 [13] => 16547 [14] => 19582 [15] => 16595 [16] => 23469 [17] => 19543 )