สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16554' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19608,23469,16571,22459,16585,22301,16582,16573,19579,16589,16564,21280,19807,16558,24019,24391,16557,16586 Array ( [0] => 19608 [1] => 23469 [2] => 16571 [3] => 22459 [4] => 16585 [5] => 22301 [6] => 16582 [7] => 16573 [8] => 19579 [9] => 16589 [10] => 16564 [11] => 21280 [12] => 19807 [13] => 16558 [14] => 24019 [15] => 24391 [16] => 16557 [17] => 16586 )