สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16554' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16595,16584,16553,16592,24238,16586,16578,19586,16563,19596,16557,16555,16567,16575,23295,19587,22294,22813 Array ( [0] => 16595 [1] => 16584 [2] => 16553 [3] => 16592 [4] => 24238 [5] => 16586 [6] => 16578 [7] => 19586 [8] => 16563 [9] => 19596 [10] => 16557 [11] => 16555 [12] => 16567 [13] => 16575 [14] => 23295 [15] => 19587 [16] => 22294 [17] => 22813 )