สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16554' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16570,16563,16589,19589,16588,19582,16580,16577,16593,19595,19607,16569,16587,16548,20167,16596,16547,19599 Array ( [0] => 16570 [1] => 16563 [2] => 16589 [3] => 19589 [4] => 16588 [5] => 19582 [6] => 16580 [7] => 16577 [8] => 16593 [9] => 19595 [10] => 19607 [11] => 16569 [12] => 16587 [13] => 16548 [14] => 20167 [15] => 16596 [16] => 16547 [17] => 19599 )