สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16554' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16592,22299,19611,20167,19610,22838,19577,16579,19605,16553,19587,19580,22547,16594,23580,16549,16584,19592 Array ( [0] => 16592 [1] => 22299 [2] => 19611 [3] => 20167 [4] => 19610 [5] => 22838 [6] => 19577 [7] => 16579 [8] => 19605 [9] => 16553 [10] => 19587 [11] => 19580 [12] => 22547 [13] => 16594 [14] => 23580 [15] => 16549 [16] => 16584 [17] => 19592 )