สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16554' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16590,16550,16583,16573,21408,19608,22294,16570,19580,19577,19581,16577,19595,20831,19591,20625,19583,19611 Array ( [0] => 16590 [1] => 16550 [2] => 16583 [3] => 16573 [4] => 21408 [5] => 19608 [6] => 22294 [7] => 16570 [8] => 19580 [9] => 19577 [10] => 19581 [11] => 16577 [12] => 19595 [13] => 20831 [14] => 19591 [15] => 20625 [16] => 19583 [17] => 19611 )