สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16554' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19581,19592,19579,19602,19603,16568,19610,20625,19588,16559,16588,16593,19590,19604,19600,16574,19596,16546 Array ( [0] => 19581 [1] => 19592 [2] => 19579 [3] => 19602 [4] => 19603 [5] => 16568 [6] => 19610 [7] => 20625 [8] => 19588 [9] => 16559 [10] => 16588 [11] => 16593 [12] => 19590 [13] => 19604 [14] => 19600 [15] => 16574 [16] => 19596 [17] => 16546 )