สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16554' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19605,19586,19610,22301,16568,19590,16590,22206,16593,16546,22294,16588,19611,16586,16557,16550,16579,21409 Array ( [0] => 19605 [1] => 19586 [2] => 19610 [3] => 22301 [4] => 16568 [5] => 19590 [6] => 16590 [7] => 22206 [8] => 16593 [9] => 16546 [10] => 22294 [11] => 16588 [12] => 19611 [13] => 16586 [14] => 16557 [15] => 16550 [16] => 16579 [17] => 21409 )