สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16554' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24238,16572,23295,22294,19576,23580,19608,16596,16566,22455,16594,19599,16582,19596,21842,16569,16573,19586 Array ( [0] => 24238 [1] => 16572 [2] => 23295 [3] => 22294 [4] => 19576 [5] => 23580 [6] => 19608 [7] => 16596 [8] => 16566 [9] => 22455 [10] => 16594 [11] => 19599 [12] => 16582 [13] => 19596 [14] => 21842 [15] => 16569 [16] => 16573 [17] => 19586 )