สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16554' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16576,19600,19582,16587,16557,22301,16575,16548,24019,19577,16566,16589,19610,16592,19605,16594,16550,16578 Array ( [0] => 16576 [1] => 19600 [2] => 19582 [3] => 16587 [4] => 16557 [5] => 22301 [6] => 16575 [7] => 16548 [8] => 24019 [9] => 19577 [10] => 16566 [11] => 16589 [12] => 19610 [13] => 16592 [14] => 19605 [15] => 16594 [16] => 16550 [17] => 16578 )