สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16554' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19578,16548,19604,19605,16570,19609,16578,23682,16545,22459,19582,19599,22294,22298,19606,22838,21409,16552 Array ( [0] => 19578 [1] => 16548 [2] => 19604 [3] => 19605 [4] => 16570 [5] => 19609 [6] => 16578 [7] => 23682 [8] => 16545 [9] => 22459 [10] => 19582 [11] => 19599 [12] => 22294 [13] => 22298 [14] => 19606 [15] => 22838 [16] => 21409 [17] => 16552 )