สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16553' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20625,16570,19578,19543,16555,21408,19599,19606,22455,22376,19598,16590,20831,19588,19583,22301,16576,19600 Array ( [0] => 20625 [1] => 16570 [2] => 19578 [3] => 19543 [4] => 16555 [5] => 21408 [6] => 19599 [7] => 19606 [8] => 22455 [9] => 22376 [10] => 19598 [11] => 16590 [12] => 20831 [13] => 19588 [14] => 19583 [15] => 22301 [16] => 16576 [17] => 19600 )