สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16553' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16545,19599,16580,16575,16572,22455,19604,19608,19606,19576,19543,16595,16546,22376,16573,16558,16593,21219 Array ( [0] => 16545 [1] => 19599 [2] => 16580 [3] => 16575 [4] => 16572 [5] => 22455 [6] => 19604 [7] => 19608 [8] => 19606 [9] => 19576 [10] => 19543 [11] => 16595 [12] => 16546 [13] => 22376 [14] => 16573 [15] => 16558 [16] => 16593 [17] => 21219 )