สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16553' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21842,22813,16549,21409,16558,16585,21408,20625,19592,16563,19583,19580,16595,20831,19605,25097,16592,19595 Array ( [0] => 21842 [1] => 22813 [2] => 16549 [3] => 21409 [4] => 16558 [5] => 16585 [6] => 21408 [7] => 20625 [8] => 19592 [9] => 16563 [10] => 19583 [11] => 19580 [12] => 16595 [13] => 20831 [14] => 19605 [15] => 25097 [16] => 16592 [17] => 19595 )