สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16553' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16572,19022,16587,16591,16584,16569,16564,19587,19602,16571,19584,19576,16580,16568,21409,16563,16586,16556 Array ( [0] => 16572 [1] => 19022 [2] => 16587 [3] => 16591 [4] => 16584 [5] => 16569 [6] => 16564 [7] => 19587 [8] => 19602 [9] => 16571 [10] => 19584 [11] => 19576 [12] => 16580 [13] => 16568 [14] => 21409 [15] => 16563 [16] => 16586 [17] => 16556 )