สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16552' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19598,16558,16579,16563,23293,16570,19600,19589,16578,16555,20625,16588,16577,22838,19592,16569,16553,19579 Array ( [0] => 19598 [1] => 16558 [2] => 16579 [3] => 16563 [4] => 23293 [5] => 16570 [6] => 19600 [7] => 19589 [8] => 16578 [9] => 16555 [10] => 20625 [11] => 16588 [12] => 16577 [13] => 22838 [14] => 19592 [15] => 16569 [16] => 16553 [17] => 19579 )