สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16552' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19579,19807,19586,16560,16555,22841,16564,16554,21409,16591,19592,16553,16583,16566,16568,16571,19580,19610 Array ( [0] => 19579 [1] => 19807 [2] => 19586 [3] => 16560 [4] => 16555 [5] => 22841 [6] => 16564 [7] => 16554 [8] => 21409 [9] => 16591 [10] => 19592 [11] => 16553 [12] => 16583 [13] => 16566 [14] => 16568 [15] => 16571 [16] => 19580 [17] => 19610 )