สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16552' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16559,21219,22813,16551,19598,22294,19596,16590,19587,16557,23469,24238,21280,19579,22298,19601,16582,16584 Array ( [0] => 16559 [1] => 21219 [2] => 22813 [3] => 16551 [4] => 19598 [5] => 22294 [6] => 19596 [7] => 16590 [8] => 19587 [9] => 16557 [10] => 23469 [11] => 24238 [12] => 21280 [13] => 19579 [14] => 22298 [15] => 19601 [16] => 16582 [17] => 16584 )