สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16552' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19600,16559,16568,19608,19589,22299,16579,20625,22547,23295,19601,21409,16547,23580,19607,19586,20167,19580 Array ( [0] => 19600 [1] => 16559 [2] => 16568 [3] => 19608 [4] => 19589 [5] => 22299 [6] => 16579 [7] => 20625 [8] => 22547 [9] => 23295 [10] => 19601 [11] => 21409 [12] => 16547 [13] => 23580 [14] => 19607 [15] => 19586 [16] => 20167 [17] => 19580 )