สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16552' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16587,22301,16578,16573,16576,19597,16555,16558,16588,16566,19605,16568,22376,16583,21219,16584,16582,16595 Array ( [0] => 16587 [1] => 22301 [2] => 16578 [3] => 16573 [4] => 16576 [5] => 19597 [6] => 16555 [7] => 16558 [8] => 16588 [9] => 16566 [10] => 19605 [11] => 16568 [12] => 22376 [13] => 16583 [14] => 21219 [15] => 16584 [16] => 16582 [17] => 16595 )