สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16552' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16568,19582,19577,20831,16558,16573,16571,16596,19589,16565,19580,16584,19576,16583,16589,16591,16585,16557 Array ( [0] => 16568 [1] => 19582 [2] => 19577 [3] => 20831 [4] => 16558 [5] => 16573 [6] => 16571 [7] => 16596 [8] => 19589 [9] => 16565 [10] => 19580 [11] => 16584 [12] => 19576 [13] => 16583 [14] => 16589 [15] => 16591 [16] => 16585 [17] => 16557 )