สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16552' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19583,16594,16581,16569,20625,19543,16553,19022,16593,16574,16596,16588,16546,16554,16563,16573,22221,22838 Array ( [0] => 19583 [1] => 16594 [2] => 16581 [3] => 16569 [4] => 20625 [5] => 19543 [6] => 16553 [7] => 19022 [8] => 16593 [9] => 16574 [10] => 16596 [11] => 16588 [12] => 16546 [13] => 16554 [14] => 16563 [15] => 16573 [16] => 22221 [17] => 22838 )