สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16551' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16554,22459,16592,16594,19582,19591,16569,16577,16575,16585,22298,23580,16549,16558,16583,19587,19577,16572 Array ( [0] => 16554 [1] => 22459 [2] => 16592 [3] => 16594 [4] => 19582 [5] => 19591 [6] => 16569 [7] => 16577 [8] => 16575 [9] => 16585 [10] => 22298 [11] => 23580 [12] => 16549 [13] => 16558 [14] => 16583 [15] => 19587 [16] => 19577 [17] => 16572 )