สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16551' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16554,19586,16573,16586,19596,19604,16549,21280,22813,23469,19599,19578,16545,22871,16570,16548,19597,23293 Array ( [0] => 16554 [1] => 19586 [2] => 16573 [3] => 16586 [4] => 19596 [5] => 19604 [6] => 16549 [7] => 21280 [8] => 22813 [9] => 23469 [10] => 19599 [11] => 19578 [12] => 16545 [13] => 22871 [14] => 16570 [15] => 16548 [16] => 19597 [17] => 23293 )