สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16551' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16588,16558,19598,19595,16585,16590,16587,22871,16574,16596,16548,19582,20625,19597,16546,22547,16556,21842 Array ( [0] => 16588 [1] => 16558 [2] => 19598 [3] => 19595 [4] => 16585 [5] => 16590 [6] => 16587 [7] => 22871 [8] => 16574 [9] => 16596 [10] => 16548 [11] => 19582 [12] => 20625 [13] => 19597 [14] => 16546 [15] => 22547 [16] => 16556 [17] => 21842 )