สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16551' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19584,16554,19579,19594,16556,19596,16584,16586,16576,19588,19592,16592,16553,16590,16548,16582,19580,19022 Array ( [0] => 19584 [1] => 16554 [2] => 19579 [3] => 19594 [4] => 16556 [5] => 19596 [6] => 16584 [7] => 16586 [8] => 16576 [9] => 19588 [10] => 19592 [11] => 16592 [12] => 16553 [13] => 16590 [14] => 16548 [15] => 16582 [16] => 19580 [17] => 19022 )