สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16551' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22841,20831,23460,19580,16590,19807,19581,20167,16579,16591,16587,16552,21280,16549,16576,22298,16567,19576 Array ( [0] => 22841 [1] => 20831 [2] => 23460 [3] => 19580 [4] => 16590 [5] => 19807 [6] => 19581 [7] => 20167 [8] => 16579 [9] => 16591 [10] => 16587 [11] => 16552 [12] => 21280 [13] => 16549 [14] => 16576 [15] => 22298 [16] => 16567 [17] => 19576 )