สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16551' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19543,22221,16592,16559,22841,16573,19606,16591,21408,23682,20167,16565,24019,16570,19577,16590,19592,19597 Array ( [0] => 19543 [1] => 22221 [2] => 16592 [3] => 16559 [4] => 22841 [5] => 16573 [6] => 19606 [7] => 16591 [8] => 21408 [9] => 23682 [10] => 20167 [11] => 16565 [12] => 24019 [13] => 16570 [14] => 19577 [15] => 16590 [16] => 19592 [17] => 19597 )