สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16551' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19590,16552,16583,19596,19581,19607,16573,16569,19597,16581,22459,19608,16555,16572,16565,22299,22294,16595 Array ( [0] => 19590 [1] => 16552 [2] => 16583 [3] => 19596 [4] => 19581 [5] => 19607 [6] => 16573 [7] => 16569 [8] => 19597 [9] => 16581 [10] => 22459 [11] => 19608 [12] => 16555 [13] => 16572 [14] => 16565 [15] => 22299 [16] => 22294 [17] => 16595 )