สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16550' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16568,16552,21408,22841,19581,16588,16564,19599,16553,16590,19587,16583,19597,16586,16584,21842,19022,19601 Array ( [0] => 16568 [1] => 16552 [2] => 21408 [3] => 22841 [4] => 19581 [5] => 16588 [6] => 16564 [7] => 19599 [8] => 16553 [9] => 16590 [10] => 19587 [11] => 16583 [12] => 19597 [13] => 16586 [14] => 16584 [15] => 21842 [16] => 19022 [17] => 19601 )