สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16550' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16571,19582,16549,16588,16556,22376,22301,19595,16546,16564,19600,19543,16565,19608,22455,19807,19578,16586 Array ( [0] => 16571 [1] => 19582 [2] => 16549 [3] => 16588 [4] => 16556 [5] => 22376 [6] => 22301 [7] => 19595 [8] => 16546 [9] => 16564 [10] => 19600 [11] => 19543 [12] => 16565 [13] => 19608 [14] => 22455 [15] => 19807 [16] => 19578 [17] => 16586 )