สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16550' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16572,19598,16596,16552,19578,16566,23682,22294,19601,22376,16568,16585,16590,16547,16545,22301,21842,16587 Array ( [0] => 16572 [1] => 19598 [2] => 16596 [3] => 16552 [4] => 19578 [5] => 16566 [6] => 23682 [7] => 22294 [8] => 19601 [9] => 22376 [10] => 16568 [11] => 16585 [12] => 16590 [13] => 16547 [14] => 16545 [15] => 22301 [16] => 21842 [17] => 16587 )