สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16550' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16547,19604,19543,21219,16591,16589,19608,19601,16571,16585,16569,16577,16560,19611,19595,19585,21842,19607 Array ( [0] => 16547 [1] => 19604 [2] => 19543 [3] => 21219 [4] => 16591 [5] => 16589 [6] => 19608 [7] => 19601 [8] => 16571 [9] => 16585 [10] => 16569 [11] => 16577 [12] => 16560 [13] => 19611 [14] => 19595 [15] => 19585 [16] => 21842 [17] => 19607 )