สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16550' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16587,16555,16566,16567,16581,22841,22299,16548,22301,16568,24391,16551,19589,16571,21842,23469,16575,19583 Array ( [0] => 16587 [1] => 16555 [2] => 16566 [3] => 16567 [4] => 16581 [5] => 22841 [6] => 22299 [7] => 16548 [8] => 22301 [9] => 16568 [10] => 24391 [11] => 16551 [12] => 19589 [13] => 16571 [14] => 21842 [15] => 23469 [16] => 16575 [17] => 19583 )