สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16550' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19605,16576,16595,16587,16594,16596,16577,16546,19597,16563,16558,22206,22299,16559,19022,19578,16578,19600 Array ( [0] => 19605 [1] => 16576 [2] => 16595 [3] => 16587 [4] => 16594 [5] => 16596 [6] => 16577 [7] => 16546 [8] => 19597 [9] => 16563 [10] => 16558 [11] => 22206 [12] => 22299 [13] => 16559 [14] => 19022 [15] => 19578 [16] => 16578 [17] => 19600 )