สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19580,22813,19591,19807,16581,16572,22547,16589,19586,19611,19599,19579,16583,22299,16577,19595,19587,21280 Array ( [0] => 19580 [1] => 22813 [2] => 19591 [3] => 19807 [4] => 16581 [5] => 16572 [6] => 22547 [7] => 16589 [8] => 19586 [9] => 19611 [10] => 19599 [11] => 19579 [12] => 16583 [13] => 22299 [14] => 16577 [15] => 19595 [16] => 19587 [17] => 21280 )