สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16573,19577,16551,19807,16586,22838,16550,19586,16545,19590,16546,22299,16556,16589,23580,16582,16559,16574 Array ( [0] => 16573 [1] => 19577 [2] => 16551 [3] => 19807 [4] => 16586 [5] => 22838 [6] => 16550 [7] => 19586 [8] => 16545 [9] => 19590 [10] => 16546 [11] => 22299 [12] => 16556 [13] => 16589 [14] => 23580 [15] => 16582 [16] => 16559 [17] => 16574 )