สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16586,23580,19577,19587,19595,24238,19591,19022,16587,16554,16551,16581,19608,20625,16550,22841,16558,16591 Array ( [0] => 16586 [1] => 23580 [2] => 19577 [3] => 19587 [4] => 19595 [5] => 24238 [6] => 19591 [7] => 19022 [8] => 16587 [9] => 16554 [10] => 16551 [11] => 16581 [12] => 19608 [13] => 20625 [14] => 16550 [15] => 22841 [16] => 16558 [17] => 16591 )