สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16593,16575,16565,16589,16574,19577,22455,16563,19596,16580,19609,21219,20831,24391,16558,20625,22838,16587 Array ( [0] => 16593 [1] => 16575 [2] => 16565 [3] => 16589 [4] => 16574 [5] => 19577 [6] => 22455 [7] => 16563 [8] => 19596 [9] => 16580 [10] => 19609 [11] => 21219 [12] => 20831 [13] => 24391 [14] => 16558 [15] => 20625 [16] => 22838 [17] => 16587 )