สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22459,19576,19582,23580,16568,16592,22298,16587,16564,16578,19583,23682,16595,19592,19607,19606,23460,22455 Array ( [0] => 22459 [1] => 19576 [2] => 19582 [3] => 23580 [4] => 16568 [5] => 16592 [6] => 22298 [7] => 16587 [8] => 16564 [9] => 16578 [10] => 19583 [11] => 23682 [12] => 16595 [13] => 19592 [14] => 19607 [15] => 19606 [16] => 23460 [17] => 22455 )