สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16546,16587,22301,16548,16564,16572,19589,20167,21409,19579,16554,22871,19597,19608,22294,22376,16557,20831 Array ( [0] => 16546 [1] => 16587 [2] => 22301 [3] => 16548 [4] => 16564 [5] => 16572 [6] => 19589 [7] => 20167 [8] => 21409 [9] => 19579 [10] => 16554 [11] => 22871 [12] => 19597 [13] => 19608 [14] => 22294 [15] => 22376 [16] => 16557 [17] => 20831 )