สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16584,19591,22841,20167,19611,16577,16588,16575,23469,19605,22838,16595,16552,16592,22813,22298,19606,16554 Array ( [0] => 16584 [1] => 19591 [2] => 22841 [3] => 20167 [4] => 19611 [5] => 16577 [6] => 16588 [7] => 16575 [8] => 23469 [9] => 19605 [10] => 22838 [11] => 16595 [12] => 16552 [13] => 16592 [14] => 22813 [15] => 22298 [16] => 19606 [17] => 16554 )