สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19604,19590,24019,16557,22871,19577,19586,19608,24391,16594,16568,19589,19611,20831,16547,22221,16577,16556 Array ( [0] => 19604 [1] => 19590 [2] => 24019 [3] => 16557 [4] => 22871 [5] => 19577 [6] => 19586 [7] => 19608 [8] => 24391 [9] => 16594 [10] => 16568 [11] => 19589 [12] => 19611 [13] => 20831 [14] => 16547 [15] => 22221 [16] => 16577 [17] => 16556 )