สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16589,19576,16552,19604,19590,16558,16573,16556,19610,19599,21280,16570,16569,22838,16592,16563,19589,19577 Array ( [0] => 16589 [1] => 19576 [2] => 16552 [3] => 19604 [4] => 19590 [5] => 16558 [6] => 16573 [7] => 16556 [8] => 19610 [9] => 19599 [10] => 21280 [11] => 16570 [12] => 16569 [13] => 22838 [14] => 16592 [15] => 16563 [16] => 19589 [17] => 19577 )