สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19579,19606,22838,16555,20167,16550,16585,16582,16589,16590,19543,16558,19596,16596,22459,22301,19604,22813 Array ( [0] => 19579 [1] => 19606 [2] => 22838 [3] => 16555 [4] => 20167 [5] => 16550 [6] => 16585 [7] => 16582 [8] => 16589 [9] => 16590 [10] => 19543 [11] => 16558 [12] => 19596 [13] => 16596 [14] => 22459 [15] => 22301 [16] => 19604 [17] => 22813 )