สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16587,16545,19589,16563,22376,16596,16590,16571,19022,22547,22871,16558,16588,16592,19588,16569,16555,19609 Array ( [0] => 16587 [1] => 16545 [2] => 19589 [3] => 16563 [4] => 22376 [5] => 16596 [6] => 16590 [7] => 16571 [8] => 19022 [9] => 22547 [10] => 22871 [11] => 16558 [12] => 16588 [13] => 16592 [14] => 19588 [15] => 16569 [16] => 16555 [17] => 19609 )