สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16552,16583,19606,16591,16563,23580,19583,16587,16554,21408,19600,16588,16564,23460,19586,21219,16582,16566 Array ( [0] => 16552 [1] => 16583 [2] => 19606 [3] => 16591 [4] => 16563 [5] => 23580 [6] => 19583 [7] => 16587 [8] => 16554 [9] => 21408 [10] => 19600 [11] => 16588 [12] => 16564 [13] => 23460 [14] => 19586 [15] => 21219 [16] => 16582 [17] => 16566 )