สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16550,19590,21408,19543,16584,19578,16577,19598,20167,16546,19600,19595,19582,19587,23460,16551,19586,16579 Array ( [0] => 16550 [1] => 19590 [2] => 21408 [3] => 19543 [4] => 16584 [5] => 19578 [6] => 16577 [7] => 19598 [8] => 20167 [9] => 16546 [10] => 19600 [11] => 19595 [12] => 19582 [13] => 19587 [14] => 23460 [15] => 16551 [16] => 19586 [17] => 16579 )