สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22221,23295,22301,16579,19608,16564,16563,16589,16595,16565,16578,19599,22459,16547,19607,22838,21280,16588 Array ( [0] => 22221 [1] => 23295 [2] => 22301 [3] => 16579 [4] => 19608 [5] => 16564 [6] => 16563 [7] => 16589 [8] => 16595 [9] => 16565 [10] => 16578 [11] => 19599 [12] => 22459 [13] => 16547 [14] => 19607 [15] => 22838 [16] => 21280 [17] => 16588 )