สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19599,16587,16546,22813,16589,19576,22298,16569,19578,19591,16593,19580,16574,16554,19611,22376,22221,16547 Array ( [0] => 19599 [1] => 16587 [2] => 16546 [3] => 22813 [4] => 16589 [5] => 19576 [6] => 22298 [7] => 16569 [8] => 19578 [9] => 19591 [10] => 16593 [11] => 19580 [12] => 16574 [13] => 16554 [14] => 19611 [15] => 22376 [16] => 22221 [17] => 16547 )