สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16593,16554,20831,19601,16586,23469,16577,23295,19604,22455,22459,24238,19596,19582,16588,16552,19607,22547 Array ( [0] => 16593 [1] => 16554 [2] => 20831 [3] => 19601 [4] => 16586 [5] => 23469 [6] => 16577 [7] => 23295 [8] => 19604 [9] => 22455 [10] => 22459 [11] => 24238 [12] => 19596 [13] => 19582 [14] => 16588 [15] => 16552 [16] => 19607 [17] => 22547 )