สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20167,16551,19587,21409,24391,24238,16596,19610,16572,19582,16566,16586,16568,22301,16594,19589,23460,19583 Array ( [0] => 20167 [1] => 16551 [2] => 19587 [3] => 21409 [4] => 24391 [5] => 24238 [6] => 16596 [7] => 19610 [8] => 16572 [9] => 19582 [10] => 16566 [11] => 16586 [12] => 16568 [13] => 22301 [14] => 16594 [15] => 19589 [16] => 23460 [17] => 19583 )